10

6F – (vaso branco) st. James (castiçal) Noritake ( leiteira) Arte na mesa  (Guardanapo)